But What Do I Know? . . . Paul Quantrill, Tim Raines, Gary Carter, Ralph Branca

But What Do I Know? . . . Tim Raines, John Sullivan, Fergie Jenkins

But What Do I Know? . . . Jeff Francis, Fergie Jenkins, Ron Taylor

But What Do I Know? . . . Brett Lawrie, Scott Diamond, Otto Velez