But What Do I Know? . . . Brett Lawrie, Scott Diamond, Otto Velez